Komunikacja międzykulturowa

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej pomoże odnaleźć się w kontaktach biznesowych z osobami z różnych obszarów kulturowych.

„Żaden człowiek nie jest wyspą” – oświadczył w XVII wieku pewien słynny angielski poeta, nieświadomie przewidując ruchy tektoniczne wywołane ponad 200 lat później przez globalizację, które scaliły społeczeństwo na całym świecie w jeden wielki kontynent.

Komunikacja międzykulturowa stała się nową codziennością w organizacjach. Zespół, z którym pracujemy, nasi klienci, a często i nasz szef, pochodzą z różnych obszarów kulturowych i stosują różne style komunikacyjne. Aby więc dobrze zrozumieć i zostać zrozumianym, nie opierać się tylko na stereotypach i nie dopuścić do bolesnego w skutkach faux pas, warto nauczyć się dobrze odnajdywać w tych interakcjach.

Dlatego właśnie chcemy w tym pomóc, przybliżając w trakcie naszego szkolenia kilka kluczowych zagadnień:

  • świadomość kulturowa,
  • style komunikacji,
  • rozbieżności kulturowe w różnych przekazach komunikacyjnych,
  • przeprowadzanie spotkań w środowisku wielokulturowym,
  • sytuacje konfliktowe i rozwiązywanie problemów w środowisku wielokulturowym,
  • tworzenie zrozumiałego przesłania na potrzeby danego języka, kultury, czy stylu komunikacji.

Co daje szkolenie?

 • Poszerzenie wiedzy na temat różnic kulturowych w komunikacji, stylów komunikacyjnych i negocjacyjnych,
 • umiejętności zoptymalizowania  i dostosowania przekazu do konkretnego odbiorcy i danej sytuacji (spotkanie, rozmowa telefoniczna, korespondencja, wideokonferencja),
 • poznanie szeregu strategii, gotowych do wykorzystania w wielokulturowym środowisku biznesowym.

Prowadząca szkolenie

Szkolenia z prezentacji. Kursy językowe. Tłumaczenia.

Agata Mioduszewska

Ekspertka językowa, tłumacz, nauczyciel, trener. Od prawie 15 lat niemal nieustannie uczy jak mówić, a gdy tego nie robi, to myśli o tym jak mówić, żeby nauczyć. Można śmiało powiedzieć, że zjadła zęby na języku. Wierzy, że każdy powinien poznać tajniki skutecznej komunikacji, bo bez niej nie da się zrobić żadnego biznesu.