Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii
na pandemię COVID-19

Language Extreme Marta Aleksandrowicz-Wojtyna realizuje projekt pn. „Cyfryzacja procesów projektowania i realizacji szkoleń oraz obsługi klienta w firmie szkoleniowej dla zwiększenia konkurencyjności usług, przyciągnięcia nowych pracowników oraz zwiększenia odporności modelu biznesowego na czynniki losowe”.

Celem projektu jest cyfryzacja procesów szkoleniowych, sprzedaży i obsługi klienta, która przełoży się na podniesienie wydajności i jakości (przez eliminację błędów i skrócenie czasu obsługi), wzbogacenie oferty (o szkolenia zdalne i specjalistyczne kursy wideo) i podniesienie jej dostępności (w zależności od potrzeb użytkownika – możliwość zakupu modułów i wariantów łączonych) oraz dotarcie do nowych klientów polskich i zagranicznych. Podejmowane działania będą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii Covid-19

Wartość projektu: 296 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 252 025,00 PLN