[Jak oni mówią?] Elżbieta Jachlewska

[Jak oni mówią?] Elżbieta Jachlewska

„Przede wszystkim musimy powstrzymać rozbudowę w kierunku południa, rozbudowę deweloperską, mieszkaniową. Każda opinia zabudowy, każda, yyy, każde pozwolenie o budowie powinno mieć opinię Gdańskich Wód. Mieliśmy to, te centra południowe zalesiać, a nie rozbudowywać. To pierwsza rzecz. Małe zbiorniki retencyjne oprócz tych dużych, czyli wykupywanie albo wydzierżawianie powierzchni od prywatnych osób celem budowy tych zbiorników […]

[Jak oni mówią?] Kacper Płażyński

[Jak oni mówią?] Kacper Płażyński

Podczas owacji, którą publiczność wita na początku prezydenta Lecha Wałęsę, Kacper Płażyński jako jedyny nie klaszcze. Zamiast angażować się w ogólny aplauz, robi coś przedziwnego – obraca językiem, wypychając nim policzek tak, jakby żuł gumę. Podobnie zachowuje się później. Początek odpowiedzi na pytanie o meliorację organizuje z wykorzystaniem leksykonu negatywnego („samowola”, „lobby deweloperskie”, „zbyt wysoka”, […]

[Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa

[Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa

„Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest udrożnienie – z jednej strony instalacji przeciwpowodziowych, a z drugiej strony radykalne zwiększenie liczby zbiorników retencyjnych, które są na terenie Gdańska. Moi rodzice mieszkali na ulicy Szarej i ja widziałem, co zrobiła ta wielka ulewa, jak woda niosła płyty chodnikowe. To co się stało w Gdańsku 10 lat temu to nie jest coś nadzwyczajnego. Podobne i większe powodzie zdarzały się również w przeszłości, więc tutaj trudno zwalać to na zmiany klimatyczne. Mamy to położenie, które mamy […]”

Czytaj więcej about [Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe

1. Z nami ciekawie: energiczne metody (patrz: Metoda), zero nudy, rutyna zakazana, czyli przepis na to, by nauką języka cieszyć się, jak najlepszym hobby. 2. Z nami profesjonalnie: wykształcony uczy lepiej! Nasi nauczyciele to przede wszystkim kadra akademicka i specjaliści najwyższej klasy (patrz: Lektorzy), którzy z językiem i jego kulturą obcują nieprzerwanie, a na dodatek […]