How to ask questions?

How to ask questions?

  “What does the fox say?” is a dilemma most fur owners have no answer to. “To be or not to be?” is always an exciting choice, whether you are a Danish prince or not. “How to lose a guy in 10 days?” has served me a lot of perfectly effective tips. “How now, brown […]

We misunderstand. Why?

We misunderstand. Why?

If we’re just souls whose intentions are good, why do we so often fail at getting our message across? Reasons for miscommunication vary from interaction to interaction, from culture to culture, and from person to person. Still, bearing the abundance of causes in mind, I’d like to briefly discuss four that are closest to my […]

[E-mail Ninja] Your email identity

[E-mail Ninja] Your email identity

If you live in constant fear of being watched, you’ve probably figured out that pimples and CCTV are a big scare. And so are mobile cameras and microphones. In a world like this, rules are simple: You want to be seen? Show yourself well. Talking to your boss? Look as smart as he does. Getting […]

[Jak oni mówią?] Elżbieta Jachlewska

[Jak oni mówią?] Elżbieta Jachlewska

„Przede wszystkim musimy powstrzymać rozbudowę w kierunku południa, rozbudowę deweloperską, mieszkaniową. Każda opinia zabudowy, każda, yyy, każde pozwolenie o budowie powinno mieć opinię Gdańskich Wód. Mieliśmy to, te centra południowe zalesiać, a nie rozbudowywać. To pierwsza rzecz. Małe zbiorniki retencyjne oprócz tych dużych, czyli wykupywanie albo wydzierżawianie powierzchni od prywatnych osób celem budowy tych zbiorników […]

[Jak oni mówią?] Kacper Płażyński

[Jak oni mówią?] Kacper Płażyński

Podczas owacji, którą publiczność wita na początku prezydenta Lecha Wałęsę, Kacper Płażyński jako jedyny nie klaszcze. Zamiast angażować się w ogólny aplauz, robi coś przedziwnego – obraca językiem, wypychając nim policzek tak, jakby żuł gumę. Podobnie zachowuje się później. Początek odpowiedzi na pytanie o meliorację organizuje z wykorzystaniem leksykonu negatywnego („samowola”, „lobby deweloperskie”, „zbyt wysoka”, […]

[Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa

[Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa

„Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest udrożnienie – z jednej strony instalacji przeciwpowodziowych, a z drugiej strony radykalne zwiększenie liczby zbiorników retencyjnych, które są na terenie Gdańska. Moi rodzice mieszkali na ulicy Szarej i ja widziałem, co zrobiła ta wielka ulewa, jak woda niosła płyty chodnikowe. To co się stało w Gdańsku 10 lat temu to nie jest coś nadzwyczajnego. Podobne i większe powodzie zdarzały się również w przeszłości, więc tutaj trudno zwalać to na zmiany klimatyczne. Mamy to położenie, które mamy […]”

Czytaj więcej about [Jak oni mówią?] Andrzej Ceynowa